Όροι χρήσης

Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντος (εκτός από λάθος από μέρους μας)
το κόστος μεταφοράς είναι ευθύνη του πελάτη, η επιστροφή πρέπει να είναι σε "υπογραφή colissimo" υποχρεωτικά
Δεν είμαστε υπεύθυνοι για σφάλματα μεγέθους, χρώματος, μοντέλου, ανταλλακτικών. Οποιαδήποτε αλλαγή θα γίνει σε βάρος του πελάτη.
Σε περίπτωση αντικατάστασης προϊόντος μεγέθους, χρώματος, μοντέλου ή άλλου, ο πελάτης έχει 14 ημέρες για να επιστρέψει τα προϊόντα κατά την παραλαβή της παραγγελίας
Άρθρο 1: ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Στη συνέχεια:

Πωλητής: η εταιρεία Calmette Η καρτ Ltd. εγγραφεί στο RCS NIMES με τον αριθμό 495333189, της οποίας η έδρα βρίσκεται δρόμου Αγίου Chaptes- 30190 La Calmette - Γαλλία.

Ο αγοραστής ορίζει τους πελάτες του πωλητή, είτε αυτοί ενεργούν ως επαγγελματίες είτε ως άτομα.

 

Άρθρο 2: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΑΠΟΔΟΧΗ

Αυτοί οι Γενικοί Όροι Πώλησης (εφεξής "GTC") αποτελούν τη μοναδική βάση της εμπορικής διαπραγμάτευσης μεταξύ του Πωλητή και του Αγοραστή.

Σκοπός τους είναι να καθορίσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες ο Πωλητής παρέχει τα προϊόντα του στους Αγοραστές και να εφαρμόσει, χωρίς περιορισμούς ή επιφύλαξη, όλες τις πωλήσεις που πραγματοποίησε ο Πωλητής στους Αγοραστές είτε απευθείας είτε μέσω της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικές πωλήσεις www.magickart.eu και www.magickart.fr (εφεξής "Site").

Σύμφωνα με το άρθρο L. 441-6, παράγραφος 1 του γαλλικού εμπορικού κώδικα, κοινοποιούνται συστηματικά σε κάθε αγοραστή που το ζητεί, προκειμένου να του δώσει τη δυνατότητα να καταθέσει εντολή στον πωλητή. Είναι επίσης προσβάσιμες στον ιστότοπο.

Κάθε προκειμένου για προϊόντα με πωλητή συνεπάγεται, από την πλευρά του αγοραστή, την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων, η αναγνώριση της ύπαρξης τέλεια γνώση και την παραίτηση των δυνατών συνθηκών της αγοράς.

Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους Όρους και τις Προϋποθέσεις του οποτεδήποτε. Σε αυτή την περίπτωση, το GCS που ισχύει για τον Αγοραστή θα είναι αυτά που ισχύουν κατά την ημερομηνία της παραγγελίας.

 
Άρθρο 3: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ

Οι ειδικοί όροι που έχουν χορηγηθεί στον Αγοραστή ισχύουν μόνο εφόσον έχουν αποτελέσει αντικείμενο ρητής, προηγούμενης και γραπτής συμφωνίας του Πωλητή. Μόνο τα σημεία που αναφέρονται ρητά σε αυτή τη ρητή, προηγούμενη και γραπτή συμφωνία αποτελούν παρέκκλιση από τη ΓΓΣ, η οποία, για τα υπόλοιπα, εφαρμόζεται πλήρως.

 
Άρθρο 4: ΟΡΙΣΜΟΣ, ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

4.1. Χαρακτηριστικά προϊόντος

Τα Προϊόντα που προσφέρονται προς πώληση από τον Πωλητή, στα φυλλάδια και στους καταλόγους του όπως στον ιστότοπο, περιγράφονται με τον πλέον ακριβή και ρητό τρόπο. Η επιλογή και η αγορά ενός Προϊόντος υπό την αποκλειστική ευθύνη του Αγοραστή είναι ευθύνη του να αναφερθεί στην περιγραφή του προϊόντος, στα φυλλάδια, στους καταλόγους ή στην Ιστοσελίδα, να γνωρίζει τα βασικά χαρακτηριστικά πριν όλες τις παραγγελίες. Είναι επίσης ευθύνη του Αγοραστή να ζητήσει διευκρινίσεις εάν κρίνει απαραίτητο να διασφαλίσει την επάρκεια του Προϊόντος στις ανάγκες και τη χρήση για την οποία προτίθεται το Προϊόν. Οι φωτογραφίες των Προϊόντων, ανεξάρτητα από τα μέσα ενημέρωσης, δεν είναι συμβατικές.

4.2. διαθεσιμότητα

Οι προσφορές προϊόντων που παρουσιάζονται από τον Πωλητή στα φυλλάδια και τους καταλόγους του, όπως στον ιστότοπό του, ισχύουν, ενώ τα αποθέματα διαρκούν.

Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να διαγράψει ή να τροποποιήσει ένα Προϊόν χωρίς προειδοποίηση.

Σε περίπτωση ολικής ή μερικής μη διαθεσιμότητας των Προϊόντων μετά την τοποθέτηση της παραγγελίας, ο Αγοραστής θα ενημερωθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το συντομότερο δυνατόν για τη μη διαθεσιμότητα του Προϊόντος (Προϊόντων) και την ολική ή μερική ακύρωση την παραγγελία του.

Σε περίπτωση ολικής ή μερικής ακύρωσης της παραγγελίας:

- Η εντολή του αγοραστή θα επικυρωθεί και ο τραπεζικός λογαριασμός του θα χρεωθεί για ολόκληρη την παραγγελία.

- Ο Πωλητής θα επικοινωνήσει με τον Αγοραστή για να τον ενημερώσει για την ακύρωση της παραγγελίας του και θα προσφέρει την ανανέωση της παραγγελίας του, με εξαίρεση το Προϊόν που δεν είναι διαθέσιμο.

- Ο αγοραστής θα παραδώσει τα διαθέσιμα προϊόντα.

- Ο αγοραστής θα επιστρέψει την τιμή του παραγγελθέντος Προϊόντος που δεν είναι διαθέσιμη όσο το δυνατόν συντομότερα και, το αργότερο, εντός 30 ημερών από την καταβολή των ποσών που κατέβαλε.

Σύμφωνα με το άρθρο L. 121-11 του Κώδικα, ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί, για νόμιμους λόγους, όλες οι παραγγελίες από τον καταναλωτή αγοραστή που υποδηλώνει ότι ασκεί οικονομική δραστηριότητα σε σχέση με το Προϊόντα που παραγγέλθηκαν ή, γενικότερα, συμπεριλαμβανομένου για έναν επαγγελματία αγοραστή, τυχόν ανώμαλη εντολή κατά την έννοια της σχετικής νομολογίας.